Odpowiedź Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 26 listopada 2008 r. (ST1-4834-82/BTM/2008/1690) na pismo Pani Elżbiety Jeleńskiej – Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy w sprawie klasyfikacji wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań dokonywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, podpisane przez Dyrektora Departamentu - Zdzisławę Wasążnik