Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym z dnia 11 marca 2008 r. (DZF-IV-92261-41-ASt/08/2290), kierowane do Instytucji Pośredniczących PO KL i Instytucji Pośredniczących II stopnia, podpisane przez Dyrektora Departamentu - Pawła Chorążego