Urząd Miasta i Gminy Kamień Krajeński

 

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 10 stycznia do 15 kwietnia 2008 roku udokumentowana protokółem z dnia 15 kwietnia 2008 roku.

 

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: rok 2007

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 czerwca 2008 roku skierowane do kierownika jednostki.