Pisma ws. warunków zwolnienia gmin z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości od posiadanej infrastruktury komunalnej, w tym wodno-kanalizacyjnej w świetle zapisów art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych