Urząd Miasta i Gminy Kamień Krajeński

 

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 8 grudnia do 16 grudnia 2014 roku udokumentowana protokołem z dnia 16 grudnia 2014 r.

           

Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej

 

Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych przesłanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem nr RIO-KF-4104-24/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

 

Okres objęty kontrolą: 2013 rok do dnia 16.12.2014 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 grudnia 2014 roku skierowane do kierownika jednostki.