Urząd Miasta i Gminy Kamień Krajeński

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 3 lutego do 14 maja 2004 r. udokumentowana protokółem z dnia 22 czerwca 2004 r.

 

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli:

-       wynagrodzenia, rozliczenia ZGKiM z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.


Okres objęty kontrolą:
2003 rok

 

Wystąpienie pokontrolne skierowane do kierownika jednostki w dniu 16 sierpnia 2004 r.