Uchwała Nr 13/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernikowo.