Uchwała Nr 10/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.