Uchwała Nr 3/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łysomice.