Uchwała Nr 1/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Toruńskiego.