Gmina Radomin

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 17 września do 20 listopada 2020 r. udokumentowana protokołem z dnia 10 grudnia 2020 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 lutego 2020 r. skierowane do kierownika jednostki.