Uchwała Nr 14/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Górzno w latach 2021-2030.