Ludowy Klub Sportowy „Kamionka” w Kamieniu Krajeńskim

 

Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 13 lipca 2020 roku do 17 lipca 2020 roku udokumentowana protokołem z dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

Zakres kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: lata 2017 - 2018

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 października 2020 roku skierowane do kierownika jednostki.