Uchwała Nr XXIII/64/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2020 rok.