Zarządzenie Nr 5/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.