Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych

w Kamieniu Krajeńskim

 

Kontrola problemowa przeprowadzone przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 11 czerwca do 14 czerwca 2012 roku udokumentowana protokółem z dnia 2 lipca 2012 r.

 

 Zakres kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: 2011 rok

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 sierpnia 2012 roku skierowane do kierownika jednostki.