Urząd Miasta i Gminy Kamień Krajeński

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 17 kwietnia do 6 lipca 2012 roku udokumentowana protokółem z dnia 6 lipca 2012 roku.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2011 roku do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 sierpnia 2012 roku skierowane do kierownika jednostki.