Zmianie ulega sposób przekazywania sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN samorządowych osób prawnych:

-         przypadku przekazywania sprawozdań wyłącznie w wersji elektronicznej (pliki excel opatrzone podpisami elektronicznymi skarbnika i kierownika jst), sprawozdania należy przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki ePUAP Izby \RIOBYDGOSZCZ\SkrytkaESP)

-         w przypadku braku podpisu elektronicznego sprawozdania należy przekazać do RIO w formie podpisanego dokumentu papierowego (wszystkie jst - na adres siedziby Izby) oraz elektronicznie na adres sprawozdania@bydgoszcz.rio.gov.pl.

Termin przekazania sprawozdań Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2018 r. oraz sprawozdań rocznych Rb-UZ i Rb-UN – 25 lutego 2019 r.