Do dnia 22 stycznia 2019 r. - należy przedłożyć do RIO - za pośrednictwem systemu BeSTi@ - miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2018 r. (okres sprawozdawczy Grudzień MF został udostępniony w systemie BeSTi@ w dniu 3 stycznia 2019 r.)