Pismo Ministra Finansów z dnia 24 maja 2010 r. znak FS5-464-33/231/TQR/2010 w sprawie obowiązku partycypowania w kosztach wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, podpisane przez Sekretarz Stanu Elżbietę Suchocką - Roguską