Pismo Ministerstwa Finansów Departament Długu Publicznego z dnia 13 sierpnia 2010 r. znak DP8/657/81/DXB/10/3171 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.