Pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Samorządu Terytorialnego z dnia 2 marca 2009 r. ST1-4834-31/BTM/2009/153 w sprawie klasyfikowania dokonywanych przez powiat zwrotów różnicy w wysokości opłat za wydanie karty pojazdu