Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 6 lipca 2009 r. (DZF-IV-92262-423-JO/09), w sprawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a kontrasygnata skarbnika, podpisane przez Dyrektora Departamentu – Aleksandrę Dmitruk