Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 

W dniu 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano, pod pozycją 1394, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019