Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

 

W dniu 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano, pod pozycją 1393, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019.