Ankieta dotycząca zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.