Uchwała Nr IX/32/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2019 r.