Uchwała Nr XXXII/87/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2020 r., w tym planu kontroli.