Uchwała Nr X/30/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2018 r.