Pisma w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczące klasyfikacji budżetowej wpływów pochodzących z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa