Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku