Wyjaśnienia ws. prawidłowej ewidencji przypisów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w księgach rachunkowych (Dz. U z 2016 r. poz. 561).