Uchwała XXX/49/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2018 r., w tym planu kontroli.