Wyjaśnienia w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego.