Uchwała Nr VIII/20/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2016 rok.