Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych dotyczących sposobu ewidencji opłat komorniczych w księgach rachunkowych jednostki.