Wyjaśnienia w sprawie dokumentów, stanowiących podstawę do dokonania przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w księgach rachunkowych urzędu gminy.