Uchwała Nr VII/23/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2014 r.