Uchwała Nr 1/Ppn/2014 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie opinii o „Programie postępowania naprawczego Gminy Raciążek” na 2014 rok.