Wyjaśnienia w sprawie możliwości zlecenia czynności związanych z usługą płatności masowych