Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru przewoźnika realizującego usługę dowozu uczniów do szkół