Wyjaśnienia dotyczące finansowania ochotniczych straży pożarnych w formie dotacji z budżetu powiatu (art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej)