Wyjaśnienia dotyczące sporządzania sprawozdania RB-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego