Wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych