Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów art. 90 ust. 2b, 2c i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczące wydatków bieżących stanowiących podstawę ustalenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli