Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisu art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty