Ogłoszenie o naborze do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy na stanowisko młodszego inspektora kontroli lub inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej w Bydgoszczy oraz Zespołach Zamiejscowych w Toruniu i we Włocławku