Uchwała Nr XXVIII/60/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2013 r., w tym planu kontroli.