obrazek

Dnia 17 kwietnia 2013 r. w Collegium Iuridicum Novum w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem „Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Konferencja stanowiła część obchodów dwudziestolecia działalności regionalnych izb obrachunkowych w Polsce.

W konferencji udział wzięli prelegenci reprezentujący m. in. Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ponadto swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele samorządów województwa kujawsko-pomorskiego – skarbnicy: województwa, Miasta Torunia oraz Miasta Bydgoszczy oraz przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych izb obrachunkowych, uczelni a także innych organów administracji rządowej.

Zamierzeniem konferencji było omówienie, podsumowanie oraz ocena systemu dotowania oraz subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowiła ona doskonałą okazję do zaprezentowania naukowych i zawodowych zainteresowań i doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

Zaprezentowanym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja, podczas której padło wiele pytań. Nie można pominąć również znaczenia merytorycznych rozmów kuluarowych, podczas których wymieniano przemyślenia.

W zgodnej ocenie uczestników konferencję zaliczyć można do udanych. Dużym jej atutem były wystąpienia praktyków, które dopełniały treści zawarte w wystąpieniach przedstawicieli świata nauki.

W zamierzeniu organizatorów, materiały konferencyjne mają być opublikowane w formie książkowej.