Uchwała Nr VIII/21/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na 2012 r.